Njoftime

KESHILLI STUDENTOR I SHLP “Mesdhetare e Shqipërisë”

KESHILLI STUDENTOR I SHLP “Mesdhetare e Shqipërisë”

KESHILLI STUDENTOR I SHLP “Mesdhetare e Shqipërisë”

 

 1. Amela DISHA               Kryetar
 2. Turjan YMERI              N/Kryetar
 3. Alban KUMANOVA   Anetar
 4. Santiago NAZARI       Anetar
 5. Kejsi TOSKA              Anetar
 6. Pavlina KUME            Anetar
 7. Klarisa KOKA           Anetar
 8. Ilda BANI                     Anetar
 9. Leonard HODO           Anetar
 10. Medjola DOKLA       Anetar
 11. Frenki BRAHJA             Anetar

 

Tiranë, më 20.12.2016