Njoftime

NJOFTIM PER SHTYRJEN E PROCESIT MESIMOR

NJOFTIM PER SHTYRJEN E PROCESIT MESIMOR

NJOFTIM PER SHTYRJEN E PROCESIT MESIMOR. PER ME SHUME HOLLESI KONTAKTONI SEKRETARINE MESIMORE.
a