Njoftime

Njoftim i Zyrës së Këshillimit të Karrierrës

Njoftim i Zyrës së Këshillimit të Karrierrës

Njoftohen të gjithë studentët e ciklit të parë dhe të ciklit të dytëe të interesuar për këshillim e karrierës, të marrin pjesë në prezantimet dhe konsultimet si më poshtë:

  1. Prezantimi i hapave konkrete për hartimin e një CV-je, me letrën shoqëruese, seksionet e veçanta, personalizimin e saj për punëdhënës specifike, etj.

Edon Qesari, salla 101, E Mërkurë dhe e Premte, ora 12:00 – 14:00

 

  1. Kryerjet e “praktikave” të intervistave të punës, me pyetje konkrete, tipike të intervistave të punës nga pjesa më e madhe e punëdhënësve.

Drita Avdyli, salla 305, E Hënë, E Martë dhe e Enjte, ora 12:00 – 14:00

 

  1. Këshillim për realizimin e Praktikës Profesionale në përputhje me Planin mësimor dhe aktet nënligjore të MMSR.

Drita Avdyli, salla 305, E Hënë, E Martë dhe e Enjte, ora 12:00 – 14:00

 

  1. Prezantimi i formimit të një grupi homogjen, për stimulimin e punës në grup.

Ferjolt Ozuni, salla 210, E Hënë, ora 13:00 – 14:00

 

DREJTUES I ZYRES

Dr. Drita AVDYLI

Kontakt:

Bulevardi Gjergj Fishta, Nr. 52, Tiranë

Kati i III, Salla 305

Drita.avdyli@umsh.edu.al

0698483173