Njoftime

Njoftim per vende vakante

Njoftim per vende vakante

 SHPALLJE PER VENDE TE REJA PUNE PRANE  UNIVERSITETIT MESDHETAR TE SHQIPERISE

 

Universiteti Mesdhetar i Shqiperise, hap sot ne date 28/06/2017, konkurimin per vendet e reja te punes, specifikuar si me poshte:

 

Jane te lutur, kandidatet e interesuar, te dergojne brenda dates 10/07/2017 prane Zyres se Burimeve Njerezore se Universitetit, ose nepermjet e-mail : aplikim@umsh.edu.al ,           dokumentacionin e meposhtem:

 

 1. Kerkese
 2. Jeteshkrimin e tyre, (CV)
 3. Kopje te diplomes/diplomave te perftuara
 4. Kopje te kartes se identitetit
 5. Leter interesi
 6. Letra reference.(se paku nje)

Ne kete faze nuk kerkohen dokumente origjinale ose te noterizuara.

 

Aplikantet, do te njoftohen per vazhdimin ose jo te procesit te intervistave te metejshme, brenda dates 13 korrik 2017.

 

FAKULTETI I SHKENCAVE EKONOMIKE

 

–           Kerkon te punesoje prane departamenteve te tij, personel te brendeshme  me grade shkencore Dr, Prof Ass ose Prof. Jane te mirepritur gjithashtu studente te ekselences me eksperience pune se paku 3-vjecare ose kandidate ne proces doktorature, ne fushat e meposhteme:

 

 1. Pedagog ne Informatike dhe shkencave kompjuterike.(Programim, Algoritmike, Baze te Dhenash, Sistemi kompjuterik, rrjeta, arkitekture etj.)
 2. Pedagog ne fushen e menaxhimit
 3. Pedagog ne fushen e marketingut
 4. Pedagog ne fushen e ekonomiksit
 5. Pedagog ne fushen e  finances
 6. Pedagog ne fushen e kontabilitetit

 

 

FAKULTETI I SHKENCAVE JURIDIKE DHE MAREDHENIEVE NDERKOMBETARE

 

–           Kerkon te punesoje prane departamenteve te tij, personel te brendeshme  me grade shkencore Dr, Prof Ass ose Prof. Jane te mirepritur gjithashtu studente te ekselences me eksperience pune se paku 3-vjecare ose kandidate ne proces doktorature, ne fushat e meposhteme:

 

 1. Te se drejtes Publike
 2. Te se drejtes Civile
 3. Te se drejtes Penale

 

FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE, PSIKOLOGJIKE DHE POLITIKE

 

–           Kerkon te punesoje prane departamenteve te tij, personel te brendeshme  me grade shkencore Dr, Prof Ass ose Prof. Jane te mirepritur gjithashtu studente te ekselences me eksperience pune se paku 3-vjecare ose kandidate ne proces doktorature, ne fushat e meposhteme:

 

 1. Pedagog ne fushen e psikologjise klinike
 2. Pedagog ne fushen e psikologjise sociale/organizativee