Forumi, propozohet ngritja e Platformës Dixhitale Ndëruniversitare

Si do mbështeten idetë e biznesit të  studentëve nga Shqipëria e rajoni

Të rinjtë dhe bashkëpunimi rajonal nëpërmjet teknologjisë dhe inovacionit. Mundësitë e reja për të zgjeruar tregun e përbashkët si dhe nxitjen e edukimit të mëtjeshëm në funskion të  mbështetjes së sipërmarrjes universitare. Këto ishin disa nga tematikat kryesore që u diskutuan në Forumin  për  “Politikat e BE dhe  mundësitë e bashkëpunimit ne territorin e BE të fokusuara në teknologjinë, inovacionin  dhe rininë e hapsirës Adriatiko- Joniane”. Themeluesi i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, Akademik, Prof. Dr Anastas Angjeli ishte  pjesë e panelit  ku referooi punimin  “Platforma dixhitale e universitetit si mjet integrimi ne tregun rajonal”. Përmes këtij punimi ai , bëri  më evidente mundësinë e bashkëpunimit rajonal në rritjen dhe zhvillimin e sipërmarrjes universitare.  Duke theksuar se  universitetet kanë kontribuar për të ndryshuar në një kohë të shkurtër tek studentët si konceptin e figurës së sipërmarrësit ashtu dhe ndjesinë e sigurisë për të punuar për vete, Prof Angjeli nënvizoi se  është e dukshme nxitja e frymës sipërmarrëse duke futur më shumë lëndë të specializuara në këtë drejtim, “Pothuajse të gjitha universitetet në Shqipëri, por dhe në rajon si hap të parë për rritjen e sipërmarrjes universitare kanë zgjedhur ndërtimin e inkubatorëve apo akseleratorëve të biznesit. Në njëkëndvështrim të përgjithshëm rezultatet janë pozitive, por këto instrumenta të përdorur në vend që të hapin tregun, e mbyllën atë në rang universitetindhe izolimi nuk rriti konkurrencën”, u shpreh Prof Angjeli në fjalën e tij. Duke u ndalur tek zgjerimi i tregut dixhital dhe  mundësitëqë ai hap në edukimin sipërmarrës universitare, themeluesi i UMSH u shpreh se tregu dixhital i ka të gjitha karakteristikat e një tregu unik dhe është pjesë e pandarë e tregut global. Në këtë kontekst, ai  propozoi për bashkëpunimin rajonal një produkt që vendoset në tregun dixhital dhe ju shërben të gjithë universiteteve pjesë e këtij tregu.  PLATFORMË DIXHITALE NDËRUNIVERSITARE  që studentët të mund të aplikojnë nga të gjitha vendet dhe të ballafaqojnë idetë e tyre të biznesit, nga tëgjitha këndvështrimet e shqyrtimit të tyre. Platforma dixhitale konceptohet si një instrument që mundëson identifikimin e elementëve krijues, mbështetjen dhe promovimin e ideve të reja drejt shndërrimit të tyre në inisiativa sipërmarrëse. Të projektuara si një aplikacion i lehtë në përdorim dhe i thjeshtë në përpunimin e të dhënave, platforma do të lejonte mbledhjen, vlerësimin, analizën dhe testimin e ideve të reja të studentëve, si individë ose në grupe. Objektivi është tërheqja e sa më shumë ideve që lindin në mjedisin universitar dhe jashtë tij, në të gjithë rajonin. Platformat ju krijon mundësi specialistëve të fushave që lidhen me aplikimet, të përpunojnë idetë e paraqitura nga studentët dhe të vlerësojnë probabilitetin e suksesit të këtyre ideve. Platforma mund të funksionojë si një sistem që mundëson matjen e probabilitetit të suksesit të një ideje biznesi qe vjen nga cdo cep i rajonit dhe ju ve në dispozicion specialistëve të gjithë rajonit informacionet e nevojshme që të analizojnë më tej këtë ide. Kështu specialistë nga fushat përkatëse ne Shqiperi, Greqi, Kroaci, etj mund të japin gjykimin paraprak për suksesin e ketij biznesi potencial. Kështu nga një treg lokal i prodhimit dhe vlerësimit të ideve të biznesit kalojmë në një treg rajonal më tëmadh, më konkurencial me më shumë mundësi financimi. 

 

 

UMSH, marrëveshje bashkëpunimi me Akademinë e Studimeve Albanologjike

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë dhe Akademia e Studimeve Albanologjike,  nënshkruan  një marrëveshje bashkëpunimi. Kjo marrëveshje, u firmos mes rekotrëve respektivë Akademik Gudar Beqiraj    dhe   Akademik Marenglen Verli. Sipas kësaj marrëveshjeje,  dy institucionet marrin përsipër të bashkëpunojnë në fushën e arsimit dhe kërkimit shkencor. Ato do të  inkurajojnë  kontaktet  e drejtpërdrejta   ndërmjet  anëtarëve  të personelit  akademik  të fakulteteve, departamenteve, institucioneve kërkimore dhe studentëve. Të dy institucionet arsimore do të munden të shkëmbejnë  personelin akademik për zhvillime leksionesh speciale nga autoritetet shkencore, në ciklet e ndryshme universitare nga niveli bachelor deri në studimet doktorale. Gjithashtu falë kësaj marrëveshjeje, UMSH dhe ASA do të munden të shkëmbejnë  studentë, të promovojnë dhe prodhojnë publikime të përbashkëta në kërkimin shkencor;si  dhe të organizojnë pjesmrrje në programe  të veçanta  akademike  afatshkurtra.

Projekti “PEOPLE FIRST”, trajnime për studentët e UMSH në fushën e turizmitMbyllet  projekti ”PEOPLE FIRST”. Falë këtij projekti  të  (USAID) , Ambasadës  suedezë  në Shqipëri,  dhe The HeadHunter ,  Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë  dha  kontributin e tij, në ofrimin e trainimeve për profesionet që lidhen me fushën e turizmit. Në këtë mënyrë ndihmohen të rinjtë të cilët aspirojnë të punësohen në fushën e turizmit dhe në të njëjtën kohë industrisë së turizmit i ofrohen kandidatura më të formuara profesionalisht. Duke marrë parasysh nevojat që tregu i punës ka për të punësuar profesionistë me një formim të lartë mund të themi se ky projekt është një shembull pozitiv dhe që do të ketë një impakt shumë të rëndësishëm. Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, ashtu sic ka bërë që prej themelimit të tij do të vazhdojë të kontribuojë dhe të mbështesë iniciativa të tilla. Turizmi është një degë me rëndësi të vecantë  për ekonominë shqiptare. Turizmi vitet e fundit është shndërruar në një prej sektorëve më dinamikë të ekonomisë së vendit me mundësi për zhvillim të mëtejshëm në vitet në vazhdim. Në të ardhmen gjithmonë e më shumë industria e turizmit do të ofrojë mundësi punësimi për të rinjtë duke kontribuar në këtë mënyrë në zhvillimin ekonomik të vendit. Për këto arsye cdo projekt që lidhet me zhvillimin e turizmit si një prej komponentëve kryesorë të një zhvillimi afatgjatë dhe të qëndrueshëm, është jo vetëm i mirëpritur por duhet mbështetur dhe promovuar.
Ceremonia, diplomohen 1300 studentë të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë

Diplomohet brezi i 7 i studentëve të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë. Në një ceremoni me dhjetra të ftuar  nga fusha e arsimit, politikës dhe bizneseve private, rreth 1000 studentë   të niveleve Bachelor dhe Master hodhën kapelet  duke mbyllur një  nga etapat më të rëndësishme të  jetës. Ceremoninë e hapi rektori i UMSH-së, Akademik Prof.Dr Gudar Beqiraj, i cili u shpreh  se  ajo cka Universiteti Mesdhetar përfaqëson sot  duket qartë jo vetëm nga numri i studentëve i cili rritet  nga viti në vit, por  gjithashtu në investimin që ky Universitet bën në përzgjedhjen e stafit akademik, infrastrukturë dhe gjithcka që  u garanton të rinjve të sotëm një edukim cilësor.  Në fjalën e tij përshëndetëse, themeluesi i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, Akademik, Prof.Dr, Anastas Angjeli u shpreh se të diplomuarit në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, janë të punësuar dhe mbajnë deri tek pozicione tepër të rëndësishme  në Administratën Publike dhe  bizneset private. “Gjatë këtyre viteve ne kemi synuar që studentët tanë, jo vetëm të edukohen sicc duhet, por pas përfundimit të studimeve të kenë një diplomë të vlefshme për tregun e punës, në mënyrë që e ardhmja e tyre të jetë e sigurtë”, u shpreh Prof, Anastas Angjeli.  Në këtë ceremoni morën pjesë edhe ish studentë të Universitetit Mesdhetar, pjesë e rrjetit Alumni, të cilët përshëndetën brezin e ri të studentëve. Drejtuesit e Universitetit Mesdhetar akorduan certifikata mirënjohje për  studentët e ekselencës. Pas 10 vitesh  nga krijimi i tij Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, kapërcen 4000 të diplomuar në 29 programet  bachelor dhe master. Në 3 fakultetet e tij : Ekonomi, Drejtësi e Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Shkenca Psikosociale e Politike, këtë vit pritet të pranohen rreth 1000 studentë  në programet Bachelor dhe Master.