Prof.As.Dr. Alqi Naqellari

Dekan i Fakultetit të Shkencave Ekonomike

Alqi Naqellari është Profesor i Asociuar. Titull i akorduar nga Universiteti i Tiranës më 28 Janar 2016. Alqi Naqellari është bërë Doktor i shkencave ekonomike më 09 Maj 1992. Titulli i disertacionit “Efektiviteti ekonomik i shpenzimeve dhe investimeve në kullota dhe probleme të orjentimit blegtoral të Tepelenës”, Docent. Titull i miratuar nga Senati i Universiteit Ndërkombëtar të Strugës Maqedoni më 10. 04. 2009, dhe Profesor Inordinar. Gradë e marrë në Republikën e Maqedonisë me Vendimin e d. 05.12.2011. Ka një eksperiencë të gjerë në mësimdhënie në Universitete brenda dhe jashtë Shqipërisë. Ka botuar një numër të madh librash dhe artikujsh shkencorë në Shipëri dhe jashtë. Fushat e tij të interesit përfshijnë makroekonominë, menaxhimin etj.

 

Associate Professor, Alqi Naqellari

Alqi Naqellari is an Associate Professor. Title awarded by the University of Tirana in 28 January 2016. He has a PhD in economic science. He has completed his university and post university studies at the Agricultural University of Tirana. He has published a lot of scientific papers as well as university text books in Albania and abroad. He has published a lot of articles in Albanian and foreign newspapers. He has been a lecturer and guest lecturer in Universities in Albania and FYROM. He speaks English, French and Italian. His fields of interest include Macroeconomics, Management, Strategic Marketing etc.

 

Prof.As.Dr. Alqi Naqellari
Stay in Touch

Courses Taught