Prof.As.Dr.Përparim Kabo

Dekan i Fakultetit të Shkencave Juridike e Politike

Përparim Kabo (Tiranë, 23-08-1954) Ka studjuar për filozofi në Universitetin e Tiranës dhe ka një përvojë gati 35 vjeçare në mësimëdhënie. Vijon të lektrojë në ShLP Mesdhetare e Shqipërisë, lëndën: “Antropologji & Globalizëm”. Mbanë titullin Doktor i Shkencave që nga viti 1993. Në perjudhën 2004-2005 ka qënë këshilltari lart pranë kreyministrit Fatos Nano, për çështjet e arsimit, shkencës, kulturës, artit, fesë dhe minoriteteve. Është autori i katër librave:

 • “Antropologji pa sistem- fenomeni shqiptar mes psikologjisë dhe propagandës” (2001).
 • “Autoritarizëm në Tranzicion-Antropologjia shqiptare përmes globalizmave”(2006).
 • “Tingull- Përsë Prometheu nuk është ende i qetë”(2008).
 • “Epistolate-Antropologjia e Frymës” (2014)

Eshtë anëtar i bordit të Teatrit Kombëtar të Tiranës dhe në grupin Miqtë e Operas.

Referime gjatë vitit-2014:

 • “Identiteti përmes teatrit në një shoqëri që globalziohet”.
 • “Ritualet antropologjike dhe identiteti i qyteteve”.

 

Përparim Kabo, Associate Professor

Përparim Kabo was born in Tirana on 23-08-1954. He has studied for Philosophy in University of Tirana and has almost 35-years of experience in teaching. Currently, he is lecturing in “Mediterranean” University in the subject of “Anthropology & Globalism.” He holds the academic title of Doctor of Philosophy (PhD) since 1993.  During the period of 2004-2005 he has been Senior Counselor near the Office of Prime Minister, Fatos Nano, on issues of education, science, culture, art, religion and minorities.

He is the author of four books:

 • “Anthropology without system-the Albanian phenomena amidst psychology and propaganda” (2001).
 • “Authoritarianism in Transition-the Albanian Anthropology through Globalisms”. (2006).
 • “The Sound”-the reason why Prometheus is not yet serene” (2008).
 • “The Epistle-Anthropology of the Soul” (2014).

He is a member of the Board in the National Theater in Tirana and of the group “Friends of Opera.”

Speeches in International Conferences during 2014:

 • “Identity through Theater in a globalized society.”
 • “Anthropological rituals and the historical identities of cities.”