Ilir Hebovija, Msc

Administrator i Mesdhetarit

Diplomuar në Fakultetin e Letërsisë dhe Gjuhës Shqipe, gjithashtu Fakultetin Juridik, dhe Master në Shkenca Politike,

Lektor i lendes Lidership,

Administrator i Mesdhetarit.

Eksperience e pasur ne median e shkruar gazetar, kryeredaktor, gazeta-reviste, qindra artikuj mbi ngjarjet politike dhe ekonomike ne vend, publikime shkencore etj. Periudha 1997- deri me sot.

Përvoje e pasur ne Marredheniet me Publikun, ne institucione publike dhe organizata te tjera, Ministria e Financave, Ministria e Ekonomise, Avokatura e Shtetit, Banka e Kursimeve, Shoqata e Ndertuesve, fushata zgjedhore, etj. Pjesmarrje ne trajnime ne fushen e PR dhe menaxhimit, konferenca kombetare dhe nderkombetare. Fushat e interesit, Sfidat dhe sjelljet e lidershipit, analiza e konflikteve periudha post-diktature, te drejtat e njeriut, strategjite e zhvillimit social ekonomik.

 

Ilir Hebovija, Msc

Degree in Albanian Language and Literature, Degree in Law, Master in Political Science,

Lecturer of Leadership,

Administrator – Mediterranean University of Albania.

Rich experience in the print media journalist, editor, newspapers, and monthly magazines, hundreds of articles on political and economic events in the country, etc scientific publication, from 1997. Rich experience in public relations, public institutions and other organizations, the Ministry of Finance, Ministry of Economy, State Attorney, the Savings Bank, Albanian Construction Association, election campaigns, etc. Participation in training in the field of PR and management, national and international conferences

Interests include challenges and leadership behaviors, analysis of the post – dictatorship conflicts, human rights, and socio-economic development strategies.