Fakultetet

Fakulteti i Ekonomisë – ka si mision edukimin dhe përgatitjen e ekonomistëve të rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë dhe financave, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit e kontabilistit, të aftë për tu përballur me sfidat e nevojat të ekonomisë së tregut e për të kontribuar në zhvillimin ekonomik e social të vendit.

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike – ka si mision përgatijen e juristëve, politologëve, administratorëve dhe funksionarëve publikë, analistëve, studiuesve të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe diplomatëve.

Formular Aplikimi (Bachelor) (Master)

Cilat janë programet mësimore që ne ofrojmë?

SHKARKO – > Programet e Mesdhetarit (PDF)