Stafi Akademik i Fakultetit të Shkencave Ekonomike

  • Dekani i Fakultetit të Shkencave Ekonomike
  • Shefi i Departamentit të Financë Bankë
  • Shefi i Departamentit të Menaxhimit
  • Pedagogët
  • Asistentët
  • Sekretaria e Fakultetit të Shkencave Ekonomike