Stafi i Fakultetit te Shkencave Juridiko-Politike

  • Dekani i Fakultetit të Shkencave Juridiko-Politike
  • Shefi i Departamentit të Shkencave Juridike
  • Shefi i Departamentit te Shkencave Politike
  • Pedagogët
  • Asistentët
  • Sekretaria e Fakultetit