Internet

Në të gjitha ambjentet e ShLP Mesdhetare të Shqipërisë ka lidhe interneti wireless. Gjithashtu studentët kanë akses në internet nëpërmjet kompjuterave që ndodhen në sallën e informatikës dhe në ambjentet ndihmëse të bibliotekës.