Anëtar i EURAS

SHLP Mesdhetare e Shqipërisë është anëtar me të drejta të plota i EURAS që nga viti 2010. EURAS është Unioni i Universiteteve dhe Institucioneve të arsimit të lartë i cili promovon bashkëpunimin e më shumë se 60 universiteteve nga Europa dhe Azia duke kontribuar në rritjen e standardeve dhe cilësisë së arsimit të lartë në rajonin e Euro-Azisë.

 

Me ndërtimin e një platforme bashkëpunimi të gjerë ndërkombëtar për universitetet e rajonit, EURAS u shërben anëtarëve si urë lidhëse për të promovuar dhe shkëmbyer vlerat edukuese në mbarë botën dhe në të njëjtën kohë për të patur qasje dhe ndarë vlerat më të larta të arsimit të lartë mbarëbotëror. Misionin e vet EURAS e përmbush:

 

  • Me ngritjen e një platform të përbashkët bashkëpunimi ndëruniversitar
  • Duke krijuar rrjete të përbashkëta ndërmjet anëtarëve
  • Promovimin e standardeve akademike në edukim
  • Mbështetjen e inovacionit dhe teknologjisë
  • Promovimin e shkëmbimit të stafit akademik dhe të studentëve
  • Pjesëmarrjen në projekte të përbashkëta për rritjen e vëllimit të kërkimit shkencor
  • Promovimin e universiteteve anëtare në aspektin ndërkombëtar