Të Reja nga ShLP Mesdhetare e Shqipërisë

Akademikut Prof.Dr. Anastas Angjeli i dorëzohet diploma e anëtarit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Europës

Akademikut Prof.Dr. Anastas Angjeli i dorëzohet diploma e anëtarit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Europës

Akademikut Prof.Dr. Anastas Angjeli i dorëzohet diploma e anëtarit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Europës

Akademikut Prof.Dr. Anastas Angjeli i dorëzohet diploma e anëtarit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Europës nga Presidenti i Austrisë Heinz Fischer

Në 7 mars, në Salzburg të Austrisë, me rastin e 25 vjetorit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Evropës u zhvillua ceremonia e dorëzimit të diplomave për anëtarët e rinj të pranuar gjate vitit të kaluar.

Në këtë ceremoni ju dorëzua diploma e anëtarit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Evropës, Akademik Prof.Dr. Anastas Angjeli.

Kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Evropës vlerësoj kontributin e këtij institucioni për zhvillimin e shkencës dhe të artit në vendet evropiane dhe të mbare botës duke përcjellë mesazhin që shkenca na bashkon për zhvillim dhe integrim.

Këtë event e nderuan me pjesëmarrjen e tyre personalitete akademike dhe të shkencës nga 72 shtete të botës që kanë anëtare në këtë institucion shkencor, e veçanta e kësaj ngjarjeje të rëndësishme festive ishte pjesëmarrja në të, fjala e mbajtur dhe fakti që shpërndarja diplomave u bë nga Presidenti i Republikës së Austrisë Heinz Fischer. Në këtë ceremoni festive morën pjesë zv. Kryetari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë Akademik Gudar Beqiraj.

Prof.Dr.Anastas ANGJELI

Profesor në Ekonomi-Financë, me një kontribut të shquar në këtë fushë, veçanërisht në atë të Financave Publike dhe të Reformave Strukturore në Ekonomi. Prej vitit 1982 e më pas, ka kontribuar në profesoratin e Fakultetit të Ekonomisë së Universitetit të Tiranës e më tej, pas vitit 1990, me angazhimin e tij në politikë. Ka qenë Deputet i Kuvendit të Shqipërisë prej vitit 1991-2005, disa herë drejtues i komisioneve kuvendore për çështjet ekonomike e financiare dhe Ministër i Ekonomisë, Ministër i Financave dhe Ministër i Punës dhe Çështjeve Sociale, për një periudhe të gjatë kohe gjatë tranzicionit. Prof.Dr. Anastas Angjeli është anëtar i Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë që prej vitit 2009. Prej Qershorit të 2013 është rizgjedhur Deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Prof.Anastas Angjeli nga muaji Korrik 2014 është zgjedhur Anëtar i Akademisë Evropiane të Shkencave dhe Arteve.

Është afirmuar si një nga ekonomistët-financier më të shquar,veçanërisht në aplikimin e reformave të ekonomisë së tregut në Shqipëri. Kontributi i tij i veçantë për reformën buxhetore e fiskale, për zhvillimin e sistemit financiar(bankar dhe jobankar), për zbatimin e politikave fiskale në dobi të zhvillimit të biznesit dhe të investimeve vendase dhe të huaja në Shqipëri, për zhvillimin e lirisë ekonomike, për kryerjen e reformave strukturore dhe privatizimin e ekonomisë, për liberalizimin dhe integrimin e ekonomisë shqiptare në atë rajonale dhe europiane, gjatë periudhës së tranzicionit, është vlerësuar jo vetëm nga opinioni publik vendas, por edhe nga institucionet ekonomiko-financiare ndërkombëtare.

Profesor Angjeli është themelues i Universitetit Mesdhetar te Shqiperise.Ai është autor dhe bashkëautor i disa librave universitare dhe monografive, i shumë artikujve shkencor, brenda dhe jashtë vendit, studimeve me karakter kombëtar dhe rajonal.

Botimet me te fundit te, Profesor Angjelit jane

Ligjeratat Nobel në Ekonomi (4 vëllime,2003-2004)
Albania-Economic Development Aspirations and Endeavors for a Regional and Euro-Atlantic Integration (2004)
Tranzicioni dhe Liria Ekonomike në Shqipëri (2007)
Hyrje në Ekonomi (2010)
Makroekonomiks (2010)
Marketingu bankar (2010)
Transition and Economic Freedom in Albania (2011)
Në ethet e krizës (2012)
Ditari i tranzicionit ekonomik (2013)
Ndërhyrja e Shtetit në Ekonomi.(2015)