Të Reja nga ShLP Mesdhetare e Shqipërisë

Bursë studimi tre finalistëve të X- Factor Albania 5

Bursë studimi tre finalistëve të X- Factor Albania 5

ShLP Mesdhetare e Shqipërisë u akordon bursë studimi tre finalistëve të X- Factor Albania 5, Edeas, Gentit dhe Dilanit. 
Urimet më të mira dhe shumë suksese!