Të Reja nga ShLP Mesdhetare e Shqipërisë

European Integration Course

European Integration Course

Ne perfundim te kursit mbi “European Integration” te organizuar nga Mesdhetari ne bashkepunim me European Academy of Sciences and Arts, pjesmarresit po zhvillojne nje tur studimor ne Bruksel, ne institucionet e Bashkimit Evropian. Ne zhvillimin e kursit u angazhuan pedagoge te te ftuar anetare te European Academy of Sciences and Arts si dhe pedagoge Shqiptar.