Të Reja nga ShLP Mesdhetare e Shqipërisë

Leksion i Hapur “Banka Boterore dhe programi i saj ne Shqiperi”
,

Leksion i Hapur “Banka Boterore dhe programi i saj ne Shqiperi”

Sot, date 12.06.2015, ora 12:00, ne ambientet e Mesdhetarit, perfaqesuesja e Bankes Boterore, znj.Tahseen Sayed, po mbajti nje leksion me teme: “Banka Boterore dhe programi i saj ne Shqiperi per vitet 2015-2019“.