Të Reja nga ShLP Mesdhetare e Shqipërisë

Leksion i hapur – The economy of a cultural heritage: the case of Matera European Capital of Culture 2019

Leksion i hapur – The economy of a cultural heritage: the case of Matera European Capital of Culture 2019

Aldo Berlinguer, profesori i Universitetit te Cagliarit ka qene i pranishem diten e sotme te Universiteti Mesdhetar ne nje leksion te hapur.
Tema e leksionit :
The economy of a cultural heritage: the case of Matera European Capital of Culture 2019
Aldo Berlinguer; Eshte i specializuar per Ligjin Evropian, Privat, Tregtar dhe Bankar, dhe metodat alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve (ADR). Eshte diplomuar në Universitetin e Sienës dhe ka studiuar dhe zhvilluar karrierën e tij profesionale në Itali dhe jashtë vendit si ne (Britanine e Madhe, France, Spanje, SHBA, Rusi, dhe Ukrain)