Të Reja nga ShLP Mesdhetare e Shqipërisë

Panairi i Ideve

Panairi i Ideve

Vjen sërish në Universitetin Mesdhetar “Panairi I Ideve II, Maj 2017”.
Falë kërkesave të shumta për pjesmarrje vitin e kaluar , kjo iniciativë vazhdon ende.
APLIKO TANI
Në një kohë kur çdo studim dhe punë vërtitet rreth punimeve shkencore ,start-upeve ,asnjë nga ju nuk mund t’i shmanget suksesit të vet.
Zgjidh të jesh fitues, vlen të marësh një nga eksperiencat më të bukura sot!
Me pjesëmarrjen tuaj në Panair do të përfitoni, perfeksionim të studimeve dhe personalitetit tuaj, mundësi shpalosje talenti të dijeve dhe ideve tuaja sa më atraktive, mundësi bashkëpunimi të drejtëperdrejt me pedagogët , mundësi promovimi drejt rrugës së karrirës dhe çmimin fitues.
Ky aktivitet vjen nga Universiteti Mesdhetar dhe për të gjithë studentët jashtë tij.
Eshtë panairi juaj , është panairi ideve studentore.