Të Reja nga ShLP Mesdhetare e Shqipërisë

Promovim dhe prezantimi i librit Sistemi Tatimor ne Shqiperi, nga Adriatik Mateli
,

Promovim dhe prezantimi i librit Sistemi Tatimor ne Shqiperi, nga Adriatik Mateli

Ne fjalen e tij akademiku Anastas Angjeli, president i Universitetit Mesdhetar, u shpreh se kjo eshte nje pune voluminoze qe perfshin nje periudhe te gjere dhe ka vlera te shumefishta.
Ne takim autori Adriatik Mateli, u shpreh se kjo monografi eshte nje detyrim qe kishte per te plotesuar nje boshllek qe nga botimi i librit Financat e Shqipnise, te Haxhi Shkozes, rreth 70 vjet me pare.
Ne takim merrnin pjese pedagoge te Fakultetit Ekonomik dhe financiere dhe perfaqesues te administrates tatimore.