Starton puna për përgatitjen e Strategjisë së re për punësimim për vitet 2018-2022


Duke e konsideruar nje nga çështjet më kryesore vlerësuar në zhvillimin ekonomik e social të vendit, si dhe nga  shqetësimet  e dala nga komunikimi përmes qeverisjes me njerëzit,ka nisur  angazhimi i  disa grupeve pune për përgatitjen e një Strategjie të re për punësimin në vend. Njëri prej tyre, që drejtohet nga deputeti Anastas Angjeli u mblodh  në Universitetin Mesdhetar për të prezantuar draftin e parë të struktures së kësaj strategjie. Ky grup, në përbërje të të cilit janë dhe deputetët  Evis Kushi,Milva Ikonomi,Arben Pëllumbi, ka grumbulluar rreth vetes mendimin e ekspertizës në këtë fushë,të profesoratit të disa universiteteve per te sjelle  arritjet dhe problematiken e deri tanishme ne kete ceshtje dhe pervojen europiane dhe te vendeve me kushte te ngjajshme me vendin tone. Synimi është hartimi i një dokumenti  i  cili do t’i shërbejë rritjes së punësimit në Shqipëri, si një sfidë jo vetëm e qeverisë, por e gjithë shoqërisë shqiptare. Në dokumentin e ri që pritet të hartohet, synohet një vizion i ri,që konsideron më mire kushtet aktuale të zhvillimit ekonomik në vend,bazuar në një analize të tregut të punes dhe llojit të papunësisë aktuale,mundsinë  e një lidhjeje më të mirë direkte midis rritjes ekonomike dhe të investimeve,prioriteteve të zhvilimit me rritjen e punësimit. Strategjia e  re pritet të krijojë një qasje ndryshe të punësimit në Shqipëri, me  fokus rritjen e punësimit te të rinjtë,barazinë  gjinore  në  punësim,orientimin e drejte të fondeve publike në binomin zhvillim-punësim,kontributin e sektorit privat për këtë ceshtje,harmonizimin e edukimit ne te gjitha nivelet dhe ate professional,( një kualifikim efektiv sipas profesioneve të cilat sot kërkon tregu,   zhviillimet teknologjike dhe digjitale të vrullshme.Kështu synohet të jepet një panoramë mbështetëse për një vizion të ri për politikat aktive të punësimit ,drejtimet dhe instrumentet ekonomike  e financiare që do të përdoren në funksion të nxitjes së punësimit dhe vetëpunësimit