Të Reja nga ShLP Mesdhetare e Shqipërisë

Studentet e Mesdhetarit Ndoqen Sot Punimet e Kuvendit te Shqiperise

Studentet e Mesdhetarit Ndoqen Sot Punimet e Kuvendit te Shqiperise

Sot punimet e Kuvendit te Shqiperise u ndoqen nga studentet e Universitetit Mesdhetar te Shqiperise dhe te Universitetit Nderkombetar te Struges. Ky aktivitet me studentet e Juridikut eshte pjese e praktikave te mira te lidhjes se mesimdhenies me institucionet ligjvenese dhe ligjzbatuese ne vend.