Të Reja nga ShLP Mesdhetare e Shqipërisë

Takim me Ministrin e Bujqesise Z. Edmond Panariti

Takim me Ministrin e Bujqesise Z. Edmond Panariti

Sot me prezencen e Ministrit te Bujqesise, Zhvillimit, Rural dhe Administrimit te Ujrave z. Edmond Panariti dhe Presidentit te UMSH Prof.Dr. Anastas Angjeli, u prezantua projekti per ndertimin e nje observatori per vleresimin dhe mbrojtjen e bimeve medicinale dhe aromatike. Ky eshte nje projekt qe do te implementohet per here te pare ne Shqiperi dhe synon krijimin e nje database te perhershem per habitatin e bimeve ne sherbim te fermereve, pushtetit vendor dhe qendror, grupeve te interesit etj. Ky projekt do te krijoje premisa per nje zhvillim te qendrueshem dhe me perfitime ekonomike afatgjata te burimeve tona natyrore. Projekti eshte fryt i punes shkencore te Dr. Valter Hoxha ne bashkepunim me Université de Montpellier.