PHD Roland Sahatcija

Pedagog, departamenti i Informatikës dhe Formimit Shkencor


Informacione

Edukimi: Roland Sahatcija u diplomua në vitin 1974, Dega Matematikë, në Universitetin e Tiranës. Më 1986, MSc në programim informatik e analiza matematike pranë INIMA, Tiranë dhe më 1996, doktoratën(PhD) në matematikë të aplikuar, në Nju Meksiko, SHBA. Drejtimet e kërkimit: Fushat kërkimore shkencore përfshijnë edukimin, shkencën dhe ekonominë. Eksperienca: Eksperiencë e suksesshme dhe pozitive në drejtim e menaxhim te institucioneve që ka drejtuar. Në fillesat e para punon si pedagog matematike pranë Universitetit të Tiranës. Në vitin 1984 emërohet në sektor shkencor si matematikan në industrinë Poligrafike. Më 1989, emërohet drejtor e më pas administrator i Shtypshkronjës së Letrave me Vlerë në Ministrinë e Financave, i angazhuar deri në vitin 2008. Nga 2008-2013 ka drejtuar Departamentin e Shërbimeve Mbështetëse, Ministria e Shëndetësisë. Njëkohësisht gjatë viteve 2008-2012 ka punuar si pedagog në Universitetin Europian të Tiranës, 2012-2015 pedagog në Universitetin Luarasi. Që nga 2016 është pedagog pranë departamentit të Informatikës dhe Formimit Shkencor në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë. Pjesëmarrës në Grupin e Punës për hartimin e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. I angazhuar aktivisht me Institutin Republikan Ndërkombëtar me qendër në Uashington D.C., për organizimin dhe mbështetjen e zhvillimeve politike e modernizimin e institucioneve parlamentare në Shqipëri. Më 2010, përcaktohet Mik i Senatit të Kanadasë nga Kryesia e Senatit Kanadez. Roland Sahatcija ka shërbyer e shërben në borde e komisione të ndryshme, brenda dhe jashtë vendit. Që nga 1989, specialist në Kontrollin e Lartë të Shtetit për industrinë poligrafike dhe letrën e sigurisë së lartë. Koordinator në organizimin e përgatitjen e simpoziumeve dhe referateve të organizatave poligrafike pranë Komisionit Europian me qendër në Bruksel, njëkohësisht përfaqësues eskluziv për Shqipërinë, në fushën e shtypshkrimeve të sigurisë së lartë, jashtë vendit. Publikimet: Autor e bashkëautor i një sërë punimesh shkencore. Konkretisht: a. Artikuj të botuar në revistat shkencore në Shqipëri. 1. Roland Sahatcija,PhD; Ariel Ora,MA; Anxhela Ferhataj,MSc (2017); “Stili i Studimit dhe Rezultatet Akademike”. Revista “Studime Sociale” Vol 11, No 2 (39), pp. 93-106, ISSN 2309-3455(Print) ISSN 2309-3471(Online) 2. Roland Sahatcija,PhD; Ariel Ora,MA; Anxhela Ferhataj,MSc (2017); “Metoda Online dhe Metoda hibride: Krahasimi i perceptimeve të studentëve përdorues dhe jo-përdorues të metodave”. Revista “Studime Sociale” Vol 11, No 3 (40), pp. 75-91, ISSN 2309-3455(Print) ISSN 2309-3471(Online) 3. Roland Sahatcija,PhD; Ariel Ora,MA; Prof.Asoc.Dr. Anni Dasho Sharko Anxhela Ferhataj,MSc (2017); “Studimi i Metodave të Mësimdhënies nga Këndëvështrimi i Studentit”. Revista “Studime Sociale” Vol 11, No 4 (41), pp. 5-27, ISSN 2309-3455(Print) ISSN 2309-3471(Online) 4. Roland Sahatcija,PhD; Prof.Asoc.Dr.Ermira Qosja; Anxhela Ferhataj,MSc (2017); “Impact of managerial skills on the efficiency and effectiveness of organisations (A case for albanian business organisations)”.Journal of Natural and Technical Sciences Vol XXII (44), pp. 39-58, ISSN 2074-0867 b. Artikuj të botuar në revistat shkencore jashtë Shqipërisë. 1. Roland Sahatcija,PhD; Ariel Ora,MA; Anxhela Ferhataj,MSc (2018); “The impact of the internet on academic results and how it is perceived by students”. Revista “European Journal of Economics, Law and Social Sciences” Vol.2, No.1, pp.213-225, ISSN 2520-0429 (Online) ISSN 2519-1284 (Print), Global Impact Factor 0.645* 2. Ariel Ora,MA; Roland Sahatcija,PhD; Anxhela Ferhataj,MSc (2018); “Students’ Perception on the Effectiveness of Teaching Methods”. Revista “European Journal of Economics, Law and Social Sciences” Vol.2, No.1, pp.190-203, ISSN 2520-0429 (Online) ISSN 2519-1284 (Print), Global Impact Factor 0.645* 3. Ariel Ora,MA; Roland Sahatcija,PhD; Anxhela Ferhataj,MSc (2018); “A study on the impact of organizational factors and managerial skills in career development in Albania”. Revista “European Journal of Economics, Law and Social Sciences” Vol.2, No.1, pp.147-160, ISSN 2520-0429 (Online) ISSN 2519-1284 (Print), Global Impact Factor 0.645 4. Anxhela Ferhataj,MSc; Roland Sahatcija,PhD; Ariel Ora,MA (2018); “The study of teaching methods from the student’s point of view”. Revista “European Journal of Economics, Law and Social Sciences” Vol.2, No.1, pp.172-182, ISSN 2520-0429 (Online) ISSN 2519-1284 (Print), Global Impact Factor 0.645* 5. Anxhela Ferhataj,MSc; Roland Sahatcija,PhD; Ariel Ora,MA (2018); “Five most valuable career skills”. Revista “European Journal of Economics, Law and Social Sciences” Vol.2, No.1, pp.109-119, ISSN 2520-0429 (Online) ISSN 2519-1284 (Print), Global Impact Factor 0.645 6. Anxhela Ferhataj,MSc; Roland Sahatcija,PhD; Ariel Ora,MA (2018); “A study on internet dependence and its impact on academic performance”. Revista “European Journal of Economics, Law and Social Sciences” Vol.2, No.1, pp.109-119, ISSN 2520-0429 (Online) ISSN 2519-1284 (Print), Global Impact Factor 0.645* 7. Ariel Ora, MA; Roland Sahatcija, PhD; Anxhela Ferhataj, MSc (2018); “Learning Styles and the Hybrid Learning: An Empirical Study about the Impact of Learning Styles on the Perception of the Hybrid Learning”. Revista “Mediterranean Journal of Social Sciences” Vol.9, No.1, pp.137-148, ISSN 2039-2117 (Online) ISSN 2039-9340 (Print), Global Impact Factor 0.675 8. Roland Sahatcija, PhD; Ariel Ora, MA; Anxhela Ferhataj, MSc (2017); “The Impact of the Thinking Style on Teaching Methods and Academic Achievement”. Revista “European Scientific Journal” Vol.13, No.34, pp.16-29, ISSN: 1857 – 7881 (Print) ISSN 1857- 7431(Online), Google Scholar: h-index 26 h-median 32 9. Roland Sahatcija,PhD; Ariel Ora,MA; Anxhela Ferhataj,MSc (2017); “Ndikimi I Internetit Në Rezultatet Akademike Dhe Si Perceptohet Nga Studentët”. Revista “The Heritage” Vol 18/2017, pp. 94-124, ISSN 1857-7482 10. Anxhela Ferhataj,MSc; Roland Sahatcija,PhD; Ariel Ora,MA (2017); “Studim Mbi Varësinë Nga Interneti Dhe Impakti Në Performancën Akademike”. Revista “The Heritage” Vol 18/2017, pp. 19-39, ISSN 1857-7482 c. Referime në konferenca shkencore kombetare e nderkombetare. 1. Roland Sahatcija,PhD; Ariel Ora,MA; Anxhela Ferhataj,MSc (2018): “E-marketing- Një studim për blerjet online”, 2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INNOVATIVE MARKETING – ISCOIM “Communication and Digital Marketing Management”, Book of Abstracts, Durrës: Department of Marketing – Faculty of Business, University “Aleksander Moisiu” Durrës”, Kolegji AAB, Marketing Department, Faculty of Economic, University of Tirana, Academy Of Leadership Sciences, Switzerland, pp. 95, ISBN 978-9928-208-53-8 2. Ariel Ora,MA; Roland Sahatcija,PhD; Anxhela Ferhataj,MSc (2018): “Impakti i Ngjarjeve Marketing në Kujtesën dhe Perceptimin e konsumatorit”, 2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INNOVATIVE MARKETING – ISCOIM “Communication and Digital Marketing Management”, Book of Abstracts, Durrës: Department of Marketing – Faculty of Business, University “Aleksander Moisiu” Durrës”, Kolegji AAB, Marketing Department, Faculty of Economic, University of Tirana, Academy Of Leadership Sciences, Switzerland, pp. 32, ISBN 978-9928-208-53-8 3. Anxhela Ferhataj,MSc; Roland Sahatcija,PhD; Ariel Ora,MA (2018): “Perceptimi i Studentëve për Marketingun në Rrjetet Sociale”, 2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INNOVATIVE MARKETING – ISCOIM “Communication and Digital Marketing Management”, Book of Abstracts, Durrës: Department of Marketing – Faculty of Business, University “Aleksander Moisiu” Durrës”, Kolegji AAB, Marketing Department, Faculty of Economic, University of Tirana, Academy Of Leadership Sciences, Switzerland, pp. 102, ISBN 978-9928-208-53-8 4. Roland Sahatcija,PhD; Ariel Ora,MA; Anxhela Ferhataj,MSc (2018): “Inflation forecasting using Artificial Neural Networks (ANN)”, Konferencë shkencore ndërkombëtare në Përvjetorin e dhjetë të Shtetësisë së Kosovës: “KONSOLIDIMI I SHTETIT DHE SFIDAT EUROINTEGRUESE”, Book of Abstracts, Prishtinë: Kolegji AAB, Universiteti “Ismail Qemali”, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Universiteti Shtetëror i Tetovës, Kolegji “Pavarësia”, pp.100, ISBN 978-9951-494-72-4 5. Ariel Ora,MA; Roland Sahatcija,PhD; Anxhela Ferhataj,MSc (2018): “Student perception on migration”, Konferencë shkencore ndërkombëtare në Përvjetorin e dhjetë të Shtetësisë së Kosovës: “KONSOLIDIMI I SHTETIT DHE SFIDAT EUROINTEGRUESE”, Book of Abstracts, Prishtinë: Kolegji AAB, Universiteti “Ismail Qemali”, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Universiteti Shtetëror i Tetovës, Kolegji “Pavarësia”, pp.34, ISBN 978-9951-494-72-4 6. Anxhela Ferhataj,MSc; Roland Sahatcija,PhD; Ariel Ora,MA (2018): “Usage of Artificial Neural Networks (ANN) for bankruptcy prediction of organizations”, Konferencë shkencore ndërkombëtare në Përvjetorin e dhjetë të Shtetësisë së Kosovës: “KONSOLIDIMI I SHTETIT DHE SFIDAT EUROINTEGRUESE”, Book of Abstracts, Prishtinë: Kolegji AAB, Universiteti “Ismail Qemali”, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Universiteti Shtetëror i Tetovës, Kolegji “Pavarësia”, pp.31, ISBN 978-9951-494-72-4 7. Roland Sahatcija,PhD; Ariel Ora,MA; Anxhela Ferhataj,MSc (2017): “The impact of the internet on academic results and how it is perceived by students”, Fourth International Conference on: “Education and Social Sciences- Challenges towards the Future” 2017, Book of Proceedings, Tiranë: International Institute for Private- Commercial- and Competition Law(IIPCCL),University of Białystok (Poland), Institut za naučna istraživanja (Montenegro), Institute of History and Political Science of the University of Białystok (Poland), Tirana Business University (Albania), College Pjeter Budi of Pristina, (Kosovo), pp. 197-207, ISBN 978-9928-214-97-3* 8. Ariel Ora,MA; Roland Sahatcija,PhD; Anxhela Ferhataj,MSc (2017): “Students’ Perception on the Effectiveness of Teaching Methods”, Fourth International Conference on: “Education and Social Sciences- Challenges towards the Future” 2017, Book of Proceedings, Tiranë: International Institute for Private- Commercial- and Competition Law(IIPCCL),University of Białystok (Poland), Institut za naučna istraživanja (Montenegro), Institute of History and Political Science of the University of Białystok (Poland), Tirana Business University (Albania), College Pjeter Budi of Pristina, (Kosovo), pp. 208-225, ISBN 978-9928-214-97-3* 9. Anxhela Ferhataj,MSc; Roland Sahatcija,PhD; Ariel Ora,MA (2017): “The study of teaching methods from the student’s point of view”, Fourth International Conference on: “Education and Social Sciences- Challenges towards the Future” 2017, Book of Proceedings, Tiranë: International Institute for Private- Commercial- and Competition Law(IIPCCL),University of Białystok (Poland), Institut za naučna istraživanja (Montenegro), Institute of History and Political Science of the University of Białystok (Poland), Tirana Business University (Albania), College Pjeter Budi of Pristina, (Kosovo), pp. 226-236, ISBN 978-9928-214-97-3* 10. Anxhela Ferhataj,MSc; Roland Sahatcija,PhD; Ariel Ora,MA (2017): “A study on internet dependence and its impact on academic performance”, Fourth International Conference on: “Education and Social Sciences- Challenges towards the Future” 2017, Book of Proceedings, Tiranë: International Institute for Private- Commercial- and Competition Law(IIPCCL),University of Białystok (Poland), Institut za naučna istraživanja (Montenegro), Institute of History and Political Science of the University of Białystok (Poland), Tirana Business University (Albania), College Pjeter Budi of Pristina, (Kosovo), pp. 237-247, ISBN 978-9928-214-97-3* 11. Ariel Ora,MA; Roland Sahatcija,PhD; Anxhela Ferhataj,MSc (2017): ”Study of the impact of career development in organizations in Albania”, 5th International Scientific Conference “Challenges of Doing Business in the Contemporary World”, Book of Abstracts, Tetovë: Universiteti i Tetovës, pp.26, ISBN 978-608-217-065-7 12. Anxhela Ferhataj,MSc; Roland Sahatcija,PhD; Ariel Ora,MA (2017): “Five most valuable career skills”, 5th International Scientific Conference “Challenges of Doing Business in the Contemporary World”, Book of Abstracts, Tetovë: Universiteti i Tetovës, pp.22, ISBN 978-608-217-065-7 13. Roland Sahatcija,PhD; Ariel Ora,MA; Anxhela Ferhataj,MSc (2017): “Online And Hybrid Learning: Comparing The Perceptions of Teaching Methods between User and Non-User Students”, International Conference “Good Society – A Multidimensional Approach”, Proceedings, Tiranë: Universiteti Marlin Barleti, ALBSA-AIS, Universiteti i Mitrovicës Isa Boletini, Kolegji AAB, Universiteti Aleksandër Moisiu, ISA, pp.36, ISBN 978-9928-248-52-7 14. Roland Sahatcija,PhD; Ariel Ora,MA; Anxhela Ferhataj,MSc (2017): “Learning Styles And Academic Achievement”, International Conference “Good Society – A Multidimensional Approach”, Proceedings, Tiranë: Universiteti Marlin Barleti, ALBSA, Universiteti i Mitrovicës Isa Boletini, Kolegji AAB, Universiteti Aleksandër Moisiu, ISA, pp.125, ISBN 978-9928-248-52-7 15. Roland Sahatcija,PhD; Ariel Ora,MA; Anxhela Ferhataj,MSc (2017): “Thinking styles through the elements of contemporary methods”, UBT 6th Annual International Conference : “International Conference on Education and Development”, Book of Abstract, Durrës:UBT, pp.315, ISBN 978-9951-437-54-7 16. Ariel Ora,MA; Roland Sahatcija,PhD; Anxhela Ferhataj,MSc (2017): “Learning Style and Perception on Hybrid Learning”, UBT 6th Annual International Conference : “International Conference on Education and Development”, Book of Abstract, Durrës:UBT, pp.302, ISBN 978-9951-437-54-7 17. Roland Sahatcija,PhD; Ariel Ora,MA; Anxhela Ferhataj,MSc (2017): “Impact of managerial skills on the efficiency and effectiveness of organisations (A case for albanian business organisations)”, 3rd LSEE Research Network Conference and Social Cohesion in SEE: “ Social Cohesion and Economic Governance”.