MSc / Dr proces Vebina Resuli

Asistent Pedagoge


Informacione

Edukimi: Ka një diplomë Bachelor Science në Administrim Biznesi nga Universiteti i New York-ut Tiranë 2003-2007, si dhe një Bachelor Science në Universitetin Shtetëror të New York Empire State College 2008. Master në Biznes dhe Marketing Ndërkombëtar 2009-2010. Ka një Master në Shkenca në Edukim 2012-2014. 2015-2018 është Doktorante në Menaxhimi në Edukim UGSM Monarch business në Zvicer. Drejtimet e kërkimit: Veprimtaria kërkuese e Vebina Resulit është në kërkimin shkencor përmes botimeve dhe pjesëmarrjes në konferenca ndërkombëtare. Fusha kërkimore është edukimi në manaxhim, funksionet e institucioneve arsimore, fenomonoligjia dhe metodologjitë e metodave të kërkimit, burimet njerëzore në sektorin privat dhe shtetëror. Eksperienca: Duke filluar nga viti 2013 e në vazhdim punon si Asistent Lektor në fushen e manaxhimit, sjelljes organizative, metodat e kërkimit dhe e-business. Publikimet: Autore e disa artikujve dhe prezantimeve në veprimtari shkencore ndërkombëtare. Për më shumë informacion rreth publikimeve të saj, ju lutem shihni: https://www.researchgate.net/profile/ Vebina Resuli https://www.academia.edu/profile/ Vebina Resuli Kontakti: Vebina Resuli Cel: + 355 673230772 Adresa E-mail: vebina.resuli@umsh.edu.al ose vebinaresuli@gmail.com