Kurse Profesionale

Qendra  MESDHEU  prane  UNIVERSITETIT  MESDHETAR  te SHQIPERISE organizon kurse  profesionale ne : Menaxhimin e Pasurise se Paluajtshme ;Sekretar/e Medikal,Edukimi,Social; si dhe ne fushen e Taksimit dhe Deklarimit te te Ardhurave Personale.

Te interesuarit mund te kontaktojne me sekretarine mesimore ose ne adresen e E-mailit : anditeqja@umsh.edu.al

 ————————————–

Pasuria e paluajteshme:

Qëndra  MESDHEU  pranë  UNIVERSITETIT  MESDHETAR TE SHQIPERISE, me miratim të Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale me Nr.1859 Date 11.09.2012 ,organizon kurse të formimit profesional në : Menaxhimin dhe Vleresimin e Pasurive të Paluajtshme.

Personat qe perfundojne kete Kurs kane mundesi te punesohen:

 • Si Vlerësues te pavarur
 • Ne Adminisitrata publike qëndrore dhe vendore
 • Ne Kompani private dhe publike
 • Ne Institucione shëndetësore
 • Ne Institucione arsimore

Të interesuarit mund të kontaktojnë me sekretarinë mësimore ose në adresën e E-mailit : anditeqja@umsh.edu.al

————————————

Sekretar/e Medikal,Edukimi,Social:

Qëndra  MESDHEU  pranë  UNIVERSITETIT  MESDHETAR TE SHQIPERISE, me miratim të Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale me Nr.1859 Date 11.09.2012 ,organizon kurse të formimit profesional në : Sekretar/e Medikal,Edukimi,Social.

Personat qe perfundojne kete Kurs kane mundesi te punesohen ne:

 • Spitale
 • Qëndra të kujdesit shëndetësor
 • Dispanceri
 • Farmaci
 • Kabinete dentare
 • Laboratore Mjeksore
 • Kabinete imazherie e rrezatimi
 • Shtëpi për trajtimin e të moshuarve
 • Shtëpi fëmijesh
 • Shkolla
 • Qëndra të riedukimit
 • Qëndra Sociale etj.

Të interesuarit mund të kontaktojnë me sekretarinë mësimore ose në adresën e E-mailit : anditeqja@umsh.edu.al

——————————————-

Taksimi:

Qëndra  MESDHEU  pranë  UNIVERSITETIT  MESDHETAR TE SHQIPERISE, me miratim të Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale me Nr.1859 Date 11.09.2012 ,organizon kurse të formimit profesional në :Specialist për Taksimin dhe Deklarimin e të Ardhurave Personale.

Personat qe perfundojne kete Kurs kane mundesi te punesohen:

 • Ne Administrata publike qëndrore dhe vendore
 • Ne Kompani private dhe publike
 • Te japin Asistencë për përmbushjen e detyrimeve të individëve

Të interesuarit mund të kontaktojnë me sekretarinë mësimore ose në adresën e E-mailit : anditeqja@umsh.edu.al