Informatike Biznesi

 • Shef Departamenti i Informatikës, Matematikës dhe Mbështetës

  Dr. Dolantina Hyka

  Dolantina Hyka është lektore në disiplinën e Matematikës së Aplikuar dhe kërkuese shkencore në ShLP Mesdhetare të Shqipërisë. Ajo...
 • Departamenti i Informatikës, Matematikës dhe Mbështetës

  Dr. Drita Avdyli

  Dr. Drita Avdyli, ka përfunduar studimet e Dokotraturës pranë Universitetit të Tiranës dhe ka marre Gradën “Doktor i Shkencave”...
 • Departamenti i Informatikës, Matematikës dhe Mbështetës

  Klodjan Lula, MSc

  Klodjan Lula is a full-time professor at the Department of Business Informatics. He has completed his MSc Degree in Computer Science, at the...
 • Departamenti i Informatikës, Matematikës dhe Mbështetës

  Msc. Marinela Shehaj

  Marinela Shehaj ka ka përfunduar edhe ciklin e parë të studimeve bachelor në drejtimin Informatikë Ekonomike, Fakultetit Ekonomik, Universiteti...
 • Departamenti i Informatikës, Matematikës dhe Mbështetës

  MSc. Alba Troci

  Ka mbaruar studimet Bachelor ne Universitetin e Tiranes, Fakulteti i Shkencave te Natyres ne degen Matematike ne vitet 2010-2013, dhe Master...