I AKREDITUAR
Miresevini
 
Apliko tani

In UMSH premises, Mr. Momir Zuzul held an open lecture on the topic: Economic diplomacy and its role in the period of globalization.

Ne ambientet e UMSH, Z. Momir ZUZUL,zhvilloi nje leksion te hapur me teme: Diplomacia Ekonomike dhe roli i saj ne periudhen e globalizimit.

At Rogner Hotel took place the promotion of the latest book of Prof.Dr.Anastas Angjeli "Diary of Economic Transition"

Promovohet libri “Ditari i tranzicionit ekonomik” të Akademik Anastas Angjeli në ambjentet e Hotel Rogner

Mediterranean University of Albania in cooperation with the publishing house Toena, underscored the outstanding book of Prof.Dr. Anastas Angjeli, "Fever Crisis."


Fakultetet

Bachelor

 

Master

Regjistrimet

Të reja dhe evente

Takim me Presidentin Boteror te Rotary International Club
...

Nga Studentët

TOEIC L & R
Ju njoftojmë se në Universitetin...


Konferenca Ndërkombëtare 2015 Konferenca Nderkombetare 2015
Kontakt

Adresa: Blv. Gjergj Fishta, Nr.52,
Kodi Postar: 1023, Tiranë
e-mail: aplikim@umsh.edu.al
Tel: +355 (4) 2421774
Cel: +355 68 50 47301
Web: http://www.umsh.edu.al

UMSH